trong luong rieng

Bảng tra trọng lượng riêng của Kim loại

Đúc thái nguyên gửi đến các bạn Bảng trọng lượng riêng của Kim loại để phục vụ tra cứu, tính toán. STT Tên vật liệu Đơn vị Trọng lượng riêng 1 Nhôm kg/dm3 2,5-2,7 2 Vonfram kg/dm3 19,1 3 Đu-ra kg/dm3 2,6-2,8 4 Vàng kg/dm3 19,33-19,5 5 Sắt kg/dm3 7,6-7,85 6 Đồng thau kg/dm3 8,1-8,7 7 […]

Share