11

Quy trình sản xuất thép ống đúc

Thép ống đúc được làm từ những thanh thép tròn và đặc (phôi tròn), được nung nóng rồi bị đẩy hay kéo ra khỏi phôi ống, sau đó thông ống làm rỗng ruột, nắn thẳng, kéo dài rồi cắt ra đến khi thành một ống thép hoàn chỉnh. Quy trình sản xuất thép ống đúc Phôi […]

Share