so tay Thep the goi

Sổ tay thép thế giới

Đúc thái nguyên xin giới thiệu Cuốn "Sổ tay thép thế giới" của GS.TS Trần Văn Dịch và PGS-TS Ngô Trí Phúc Cuốn sách giới thiệu về qui cách vật liệu gang, thép của 9 quốc gia sản xuất gang, thép hàng đầu thế giới và các nước đang sử dụng tiêu chuẩn ISO. Thứ tự sắp xếp […]

Share