Đúc chân không

Lưu ý trong công nghệ đúc chân không

Ưu điểm của công nghệ Đúc chân không là sản phẩm Đúc có độ chính xác cao, rút ngắn thời gian gia công, hoàn thiện sản phẩm sau đúc, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm thấp. Tuy nhiên, công nghệ đúc chân không là công nghệ […]

Share