Quy trình Đúc gang bằng khuôn cát

Quy trình Đúc gang bằng khuôn cát

Đúc trong khuôn cát là một phương pháp đúc truyền thống lâu đời và ngày nay vẫn còn sử dụng rộng rãi đặc biệt trong đúc sản phẩm Nắp hố ga, tấm chắn rác. Đúc thái nguyên xin phép sưu tầm và giới thiệu Quy trình Đúc gang khuôn cát bằng hình ảnh để các bạn dễ hình dung như sau:

1. Lắp nửa hòm khuôn

Hom-khuon
Hòm khuôn
2. Tạo lớp cát áo để dễ rút mẫu

lop-cat-ao
Tạo lớp cát áo

3: Tạo lớp cát đệm xung quanh mẫu (đây lớp hỗn hợp làm khuôn với cát có độ mịn cao để dễ in hình vật đúc)
4. Đầm cát
5. Gạt bỏ phần cát thừa
6. Lật khuôn
7. Ráp nửa khuôn còn lại (Chú ý chốt định vị)
8. Định vị hệ thống cấp Gang lỏng (hệ thống rót, đậu ngót) và thoát khí (đậu hơi)

 

 

Share